Snarkning behandling

De olika former av behandlingar som finns, syftar till att öppna upp luftvägarna för att minska på snarkningarna. Generella råd som kan hjälpa mot snarkning är att sluta röka, gå ner i vikt och att undvika att sova på rygg.

Bettskena

En tandställning/bettskena ser till att underkäken flyttas fram vilket öppnar luftvägarna under sömnen. Skenan botar inte snarkning, men fungerar ändå bra så länge skenan används. Bettskenor finns att köpa receptfritt på apoteket.

Spray

Det finns även sprayer som är framtagna för att underlätta vid snarkning. De sprutas oftast direkt in i svalget, och verkar på lite olika sätt. Vissa smörjer in och stramar åt slemhinnorna, vissa dämpar vibrationerna i halsen som gör att snarkningar uppstår. I vilket fall som helst är även de ett bra alternativ som du kan prova själv hemma.

Operation

Med en operation kan man vidga svalget så att luften får lättare att passera. Handlar det om ”vanlig”, störande snarkning snarare än andningsuppehåll under sömnen, finns en operationsteknik som enklast utförs under lokalbedövning, s.k. gomplastik. Metoden lämpar sig inte för alla, särskilt inte för dem med kraftig övervikt. Nackdelen är att snarkningarna kan återkomma efter några år.

Man kan strama upp huden i skönhetssyfte med hjälp av laser, vilket under många år har varit en vanlig variant av plastikkirurgi/skönhetsoperationer. Studier har nu visat att slemhinnor är extra mottagliga för denna typ av laserbehandling, och detta faktum utnyttjas i vad som kallas för NightLase-behandling. Med hjälp av en laser värms vävnaden i svalget försiktigt upp och stramas därmed åt, vilket i sin tur leder till minskade snarkningar och färre och kortare andningsuppehåll. Behandlingen är helt smärtfri och kräver därför ingen bedövning. Den innebär heller ingen konvalescens och inga kända biverkningar finns rapporterade. Normalt utförs tre behandlingar med några veckors mellanrum, och varje behandling tar ungefär en halvtimme.

Övriga behandlingar

Det finns en maskin som kopplas till en andningsmask, som ser till att man under natten har ett övertryck i luftvägarna, vilket hindrar dem från att falla samman. För de som ofta har sömnuppehåll finns sällan andra behandlingsalternativ, i synnerhet inte om patienten dessutom lider av fetma; då kan det här vara ett alternativ.

Ryggläge kan motarbetas relativt enkelt, exempelvis genom att man tar på sig en tröja med bollar på ryggen. Försöker man under sömnen byta sovställning blir ryggläget obekvämt, och man väljer automatiskt en annan sovställning.