Snarkning

Snarkning är det ljud som uppstår när luftpassagen är för trång under sömnen, och beror oftast på svaghet i halsen, felplacerad käke, fett som samlats i eller runt strupen och/eller något hinder i näshålan. Snarkningar kan förvärras av till exempel förkylningar och alkoholpåverkan.

Snarkningar kan störa nattsömnen ordentligt, både för den som snarkar och för omgivningen. Det kan även leda till syrebrist, vilket i sin tur leder till att du kan bli mindre utsövd, få sämre koncentrationsförmåga och sämre immunförsvar. Snarkningarna upptäcks ofta av partners, vänner eller familjemedlemmar som störs av ljudet.

snarkning

Det är vanligare att män snarkar än kvinnor; dock blir det även vanligare bland kvinnor att snarka efter att de kommit in i klimakteriet. Det är även relativt vanligt att kvinnor snarkar under när de är gravida, dock är det under en övergående period.

Det finns allt fler studier som visar att allvarlig snarkning har ett starkt samband med flera följdsjukdomar, och därmed är risken tyvärr stor att många felbehandlas idag. Sjukvården har blivit bättre på att förstå problemen med snarkningar, men om man endast behandlar symptomen, exempelvis högt blodtryck, istället för att behandla själva snarkningen, så är risken stor att man inte kommer åt den underliggande problematiken. Felmedicinering är idag ett problem i sjukvården och där är snarkning tyvärr inget undantag.

Sömnapné

Sömnapné är korta andningsuppehåll under sömnen, vilket kan leda till syrebrist och korta uppvaknanden när du sover, vilket i längden kan leda till bland annat kraftig trötthet. Ungefär 10% av alla som snarkar drabbas av sömnapnéer. Precis som vid snarkningen slappnar musklerna av, men vid sömnapnén täpps luftvägarna till så fullständigt att andningen hindras. Snarkning behöver i sig inte vara kopplat till sömnapné, även om de flesta med den här problematiken oftast även snarkar kraftigt.

Andningsuppehållen kan vara i upp till en minut, och kan i värsta fall återkomma flera hundra gånger per natt. Hjärnan reagerar automatiskt på andningsuppehållen, vilket gör att kroppen vaknar och kommer igång med andningen igen. Personer med sömnapné minns inget av andningsuppehållen dagen efter. Ungefär 3% av befolkningen lider av sömnapné, vilket i Sverige innebär cirka 300.000 människor. Det innebär att sömnapné är relativt vanligt och utbrett, och något som bör tas på allvar. Det är vanligare bland män än bland kvinnor, och vanligast bland människor över 50. Allt fler forskningsrön visar att sömnapné förknippas med ett flertal allvarliga sjukdomar. Den minskade syrehalten i blodet gör att hjärtat tvingas arbeta hårdare och leder till att både blodtryck och stresshormoner ökar. Utan behandling blir problematiken värre. Om sömnapnén och snarkningar inte behandlas kan det på sikt leda till en rad allvarliga medicinska tillstånd och sjukdomar, som till exempel högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, stroke och depression.

Studier visar även att en person med sömnapné löper sju gånger större risk att råka ut för en bilolycka. Sömnbristen gör att en person med sömnapné kan vara lika farlig bakom ratten som en person som kör med alkohol i blodet.